Fener Mah. 1971 Sokak Bulvar Lara, D Blok Kat:5 D:15 Muratpaşa ANTALYA
+90 505 757 92 59
renda@drleventrenda.com
English flag German flag English flag

Boyun Kistleri

Boyun Kistleri

Boyun kitlesi kavramı, boyunda gelişen her tür tümoral gelişimi yani şişliği tanımlar. Kavram değişik sebeplerle boyunda oluşan reaktif lenf bezi büyümeleri, boyun yumuşak dokularında veya lenf bezlerinde yerleşen farklı enfeksiyöz-nonenfeksiyöz iltihaplar, boyunda lokalize çeşitli konjenital kistler, lenf bezi tümörlerinin boyunu tutması, çeşitli kanserlerin boyun lenf bezlerine metastazlarının yanısıra, daha pekçok farklı nedenle gelişebilir.

Boyun kisti kavramı, boyunda gelişen kistleri tanımlar. Kist, vücudun kontrolü dışında oluşmuş içi sıvı veya kıvamlı madde ile dolu yapıların genel tanımıdır. Ancak boyun kistleri; sıklıkları, oluşum mekanizmaları, kendilerine has özellikleri ve baş-boyundaki hayati yapılarla ilişkileri nedeniyle özellik taşırlar. Boyun kistleri genelde konjenital yani doğumsal kökenlidir. Nisbeten ileri yaşlarda belirti vermelerinin nedeni, zaman içinde spontane olarak veya enfeksiyon sonucu büyümeleri ya da şişmeleridir. Boyunda yerleşen 3 ana kist çeşidi; tiroglossal kist, brankial kist, ve dermoid kisttir. Her üçü de doğumsal kökenlidir. Tiroglossal kist ve brankial kist yalnız baş boyun bölgesinde yerleşim gösterir. Halbuki dermoid kist vücudun her bölgesinde görülebilir. Bunların dışında yine vücudun her tarafında yerleşebilen kist sebase gibi küçük yüzeyel lezyonlar da baş boyun bölgesinde görülebilir. Baş boyunda görülen ve kistlerle karışabilen bir lezyon da, iyi huylu ve yüzeyel yerleşimli özellikte olan lipomdur.

Boyun lenf bezi büyümesi, boyundaki lenf bezlerinin herhengi bir nedenle büyümesinin genel tanımıdır. Hekimler lenf bezi büyümesini lenfadenopati olarak isimlendirirler. Ayrıca lenfadenomegali tanımlamasını da kullanırlar. Lenfadenopati; reaktif, enfektif, iltihabi veya tümoral nedenlerle oluşabilir. Bu gibi durumlarda sıklıkla ilk yapılması gereken elle muayenedir. Lenf nodlarının kıvamı (yumuşak olanlar sıklıkla iyi prognozu gösterirken sert olanlarda malignite lehine düşünmek doğru olacaktır. Lanf nodunun mobilitesi yani hareketli olup olmaması da ipucu verebilir. Mobil yani muayene sırasında elimizin altından kayan lenf nodları  iyi prognostik faktörken, sert ve çevre dokuya yapışık lenf nodları malignitenin habercisi olabilir.Birkaç haftadan uzun süre sebat eden her lenf bezi büyümesi, müzmin veya habis lenfadenopatilerin dışlanmasına, dolayısıyla muayene-tetkik-tanıya ihtiyaç gösterir.

Tiroglossal kist, doğumsal kökenli bir hastalıktır: Tiroglossal kistin yerleşimi yüzeyel olduğundan, erken çocukluk çağında, genelde daha asemptomatikken kendini belli eder. Bazen de bir üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben enfekte olup şişerek veya fistülize olup dışarı açılarak kendini belli eder. Genelde 10 yaşın altında tanısı konur. Tiroglossal kist boynun orta hattında yerleşir. Yerleşim yeri sabittir ve tanı koydurucudur. Dil kökü ile bağlantısı nedeniyle dili çıkarmakla ve yutkunmakla hareket eder. Tiroglossal kistler; tekrarlayan enfeksiyonlar, kozmetik nedenler ve malinite potansiyeli nedenleri ile tedavi gerektirir. Tiroglossal kistlerin tedavi yöntemi, kistin cerrahi olarak kist traktı denilen uzantısı ile beraber çıkarılmalarıdır.

Brankial kist, doğumsal kökenli bir hastalıktır: Yerleşim yerleri sabittir ve tanı koydurucudur. Bu kistler, erken çoçukluk çağında, boyutları henüz küçükken farkedilmezler. Sıklıkla daha ileri yaşta, bir üst solunum yolu enfeksiyonu sırasında enfekte olup şişerek kendilerini belli ederler. Tanı yaşı genelde geç çocukluk ile 30 yaş arasıdır. Brankial ark kistleri, tekrarlayan enfeksiyonlar, kozmetik nedenler ve malinite potansiyeli nedenleri ile tedavi gerektirir. Brankial ark kistlerinin tedavi yöntemi, kistin cerrahi olarak kist traktı denilen uzantısı ile beraber çıkarılmalarıdır.

TEKLİF TALEP FORMU